Politike rodne ravnopravnosti u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Akademija ženskog liderstva je u partnerstvu sa Misijom OEBS-a organizovala seminar na temu “Politike rodne ravnopravnosti u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina“. Seminar je održan o u okviru projekta „Podsticanje rodne ravnopravnosti u okviru nacionalnih saveta nacionalnih manjina“, od 25. do 27.avgusta 2016. godine,…